Tento nádherný původně gotický hrad se nachází na strmém čedičovém temeni v Cerové vrchovině přímo na hranicích Slovenska a Maďarska v blízkosti obce Šiatorská Bukovinka. Osobně považuji Šomošku za jeden z nejkrásnějších hradů Slovenska, možná vůbec nejkrásnější a velice hezky situovaný hrad Slovenska.

Hrad Šomoška byl vybudován rodem Kačičovců, podobně, jako většina hradů Novohradska. Jedna z pověstí vypráví, že podnět ke stavbě hradu dal sám uherský král Bela IV., který na strmém vulkanickém návrší našel útočiště po porážce u Mushe tatarskými vojsky. Po skončení tatarských vpádů začaly být skutečně ve velkém stavěny kamenné hrady, které jako jediné odolaly náporu kočovných nájezdníků z východu. První známá písemná zmínka o Šomošce však pochází až z roku 1323.

Ve 14. století, během dlouhých tahanic o uherský trůn se majitelé hradu přiklánějí na stranu Matúše Čáka Trenčianského. Po jeho smrti však uherský král Karel Robert odnímá hrady Čákovým přívržencům a obdarovává jimi své věrné. Tak se Šomoška dostává v roce 1323 do majetku Tomáše Szeczényiho. Šomoška se stává rušným centrem Novohradska, nastávají její zlaté časy.

V 15. století obsazují husité nedaleký hrad Šalgó a hrady mezi sebou dlouho bojují. Do doby, než jsou husité vyhnáni. V roce 1455 hrad mění opět majitele. Opevnění poměrně malého hradu trojúhelníkovitého půdorysu však s rozvojem palných zbraní přestává vyhovovat, proto byla přistavěna mohutná dělová bašta, severní podkovovitá bašta a další bašta u vstupu do hradu.

V 16. století se blíží další hrozba – Turci. Ti po dobytí Budína v roce 1541 přitáhli i do Novohradska a Šomoška se ocitá přímo na frontové linii. Zradou dobývají Turci nejvýznamnější hrad Novohradska – Fiľakovo a následně obsazují lstí blízký hrad Šalgó. Beg Kara Hamza vyzývá obránce Šomošky, aby se vzdali, ti však odolají a významně narušují spojení mezi Turky kontrolovaným Fiľakovským hradem a hradem Šalgó.

Posádka Šomošky tak musí být po následujících 22 let v neustálém střehu. V roce 1576 však přejde Turky trpělivost s neustálými výpady šomošské posádky a přitáhne pod hrad, který začne ostřelovat z kanónů. Malý hrad s posádkou asi 100 mužů se velké přesile nedokáže ubránit a náporu po boji muže proti muži podléhá. Turci pak na hradě setrvají až do roku 1593, kdy jsou z Novohradska vyhnáni.

Šomoška je opětovně opravena a dále opevněna. Přibývá velký bastión s polygonální dělostřeleckou plošinou. Klid na hradě však netrvá dlouho. Uhry jsou v následujícím 17. století zmítány stavovskými povstáními, která silně poznamenávají nejen Šomošku. Ani počátkem 18. století není na hradě klid. V roce 1703 se Šomošky zmocňují kuruci Františka II. Rákocziho. V roce 1709 jsou povstalci vytlačeni a Šomoška jen tak tak unikne nařízené demolici.

Hrad však přesto začíná postupně chátrat a v roce 1826 je po požáru zčásti zdemolován. Záchrany, byť částečné, se Šomoška dočkala až v roce 1972, kdy začala být ruina hradu konzervována a částečně opravována. Přestože je hrad z větší části v rozvalinách, jeho návštěva určitě nadchne každého romantika či příznivce historie.

 

Práva © Treking.cz

 

GPS: +48° 10' 17.18", +19° 51' 24.93"


  

 Foto - Kamil Bednář    5. 6. 2015

 

 

Foto - Kamil Bednář    29. 7. 2007